5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@maximin.cz       Doprava a platba       Kontakt       Blog

Odstoupení od smlouvy

Výrobek zakoupený přes náš internetový obchod neodpovídá vašim představám? Pak máte možnost ho vrátit bez udání důvodů během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí.

Jak postupovat při vrácení

Jak je možné zboží vrátit?

Vrácení poštou

V případě, že chcete zboží vrátit poštou, postupujte následovně. 

 1. Vyplňte a vytiskněte si Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy. Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře.
 2. Uvěďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
 3. Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Zboží pošlete na naše reklamační oddělení:


Maximin.cz - reklamace
Hrusická 2616/3

141 00 Praha 4

 

NA ZÁKLADĚ ŠPATNÝCH ZKUŠENOSTÍ NEDOPORUČUJEME PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ VYUŽÍVAT SLUŽEB SPOLEČNOSTI ZÁSILKOVNA!

Zboží prosím zašlete přes Českou Poštu nebo kurýrní společnosti (PPL, DPD, GLS apod.)

Časté dotazy

1. Kdy je možné využít odstoupení od smlouvy bez udání důvodu?

Pokud jste výrobek zakoupil v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Tohoto svého práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.

Důležité body:

 • právo se vztahuje pouze pro objednávky přes internetový obchod. Nikoliv na zboží zakoupené v kamenných prodejnách.
 • právo se vztahuje pouze na spotřebitele, nikoliv na podnikatele (máte-li na faktuře IČ)
 • na vrácení máte 14 dní od chvíle, kdy vám zboží bylo doručeno

2. Na jaké produkty se právo na odstoupení bez udání důvodu nevztahuje

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 13. Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

Typicky se jedná o:

 • mikrosluchátka a studentské sety, které je obsahují
 • produkty vyráběné či upravované na zakázku

3. Kdy mi vrátíte peníze

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo zpět na naše reklamační oddělení (případně, než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

4. Jak se počítá lhůta 14 dnů

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

5. Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?

Abyste při vrácení zboží dostal zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Bude-li zboží vráceno bez příslušenství, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.

6. Co když se zboží při používání poškodilo?

Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.

7. Výrobek je zakoupen na IČ, mohu odstoupit od kupní smlouvy?

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (v objednávce je uvedeno IČ),zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

Nad rámec zákonné povinnosti umožňujeme firmám následující postup.

Při vrácení do 3 pracovních dní od zakoupení

 • je-li zboží nepoužité a v originálním balení je možné vrátit 100% kupní ceny formou kreditu, který je možný uplatnit na nákup jiného zboží* ve lhůtě 6ti měsíců
 • je-li zboží vybalené, účtujeme poplatek 20% (minimálně však 200,- Kč),a zbytek je proplacen formou kreditu, který je uplatnitelný na nákup jiného zboží* ve lhůtě 6ti měsíců

Při vrácení ve lhůtě 4 - 14 pracovních dní od zakoupení

 • je-li zboží nepoužité a v originálním balení, účtujeme poplatek 20% (minimálně však 200,- Kč),a zbytek je proplacen formou kreditu, který je uplatnitelný na nákup jiného zboží* ve lhůtě 6ti měsíců


* Na některé zboží nemusí být možné kredit uplatnit. Jedná se zejména o pevné disky, paměťové a podobné příslušenství.

Rychlost doručení
Kvalita komunikace
Přehlednost obchodu
98 %
našich zákazníků bylo spokojeno s nákupem na www.maximin.cz
28 hodnocení